VERNOSTNÝ PROGRAM

Internetového obchodu www.stavbaren.sk

Čo mi ponúka vernostný program ?

VERNOSTNÉ BODY - forma zľavy, ktorú kupujúci získava nákupmi a môže ju využiť pri ďalších nákupoch.

Pre koho je vernostný program ?

Táto forma zľavy je dostupná len pre zákazníkov, ktorí sú registrovaní v našom internetovom obchode www.stavbaren.sk.

Ako získam vernostné body ?

Vernostné body je možné získať nákupom tovarov,  ktoré majú pri cene tovaru uvedenú informáciu o možností získania a počte vernostných bodov.

Informácia o počte vernostných bodov, ktoré môže zákazník získať nákupom vybraných tovarov je zobrazená už aj v druhom kroku nákupného košíka pri Doprave a platbe.

Kedy získam vernostné body ?

Pripísanie vernostných bodov zákazníkovi prebehne ihneď po zrealizovaní nákupu prostredníctvom e-shop zóny internetového obchodu na základe daňového dokladu  (t.j. faktúry, prípadne pokladničného dokladu tzv. účtenky). Všetky vernostné body získané nákupmi tovarov s možnosťou získania vernostných bodov obchodník pripíše zákazníkovi na jeho zákaznícky účet vedený u obchodníka.

Ako zistím stav môjho bodového konta ?

Informáciu o počte nazbieraných vernostných bodoch má kupujúci dostupnú v jeho zákazníckom účte v záložke Môj profil a doklady, v podzáložke Správa firmy/užívateľských účtov (údaj s názvom Počet bodov).

Aká je platnosť vernostných bodov ?

Platnosť vernostných bodov je 6 mesiacov.

Aká je hodnota vernostných bodov ?

1 vernostný bod = zľave vo výške 0,01 EUR.

Ako môžem uplatniť svoje vernostné body ?

Nazbierané vernostné body má právo kupujúci využiť - uplatniť len pri nákupe prostredníctvom e-shop zóny internetového obchodu, priamo v  druhom kroku nákupného košíka pri Doprave a platbe, využitím voľby  „Použiť body“ . V tejto časti sú zákazníkovi zobrazené informácie o počte vernostných bodov, ktoré môže zákazník uplatniť pri danom nákupe a v prípade ich uplatnenia aj o počte uplatnených bodov v danom nákupe.

Kedy a ako prebieha aktualizácia bodového konta ?

Po vystavení daňového dokladu za nákup tovaru je zákazníkovi aktualizovaný stav jeho bodového konta (tzn. doterajší stav bodového konta je zvýšený o počet získaných vernostných bodov a znížený o počet uplatnených vernostných bodov v danom nákupe).

Od kedy platí tento vernostný program ?

Tieto obchodné podmienky  (týkajúce sa Vernostného programu) nadobúdajú účinnosť dňom 12. 07. 2024.

 

Ako na to ?

Vyberiem si tovar, pri ktorom mám možnosť získať vernostné body:

Vložím tovar do košíka a prejdem na druhý krok Doprava a platba -  kde vidím koľko bodov získam týmto nákupov a taktiež tu môžem použiť už doteraz nazbierané body :

 

V Rekapitulácii nákupného košíka vidím uplatnenú zľavu:

 

Objednávku s uplantenou zľavou môžem spokojne dokončiť.